IMEDEX s.r.o. Výhradní distributor
zahraničních výrobců zdravotnické techniky

Česky English
Twitter Facebook

Novinky

Peptest™ v pořadu DoktorKA

Peptest™ v pořadu DoktorKA
7. 3. 2017 - Jednoduchý test na přítomnost pepsinu bude již ve středu 8. 3 představen v pořadu České televize.

Novinka EASY logO německé společnosti RAUMEDIC

Novinka EASY logO německé společnosti RAUMEDIC
15. 6. 2015 - Společnost RAUMEDIC uvádí na trh nový koncept nitrolební monitorace.

Další novinky »

Akce

Motilitní akademie 5

Motilitní akademie 5
30. 1. 2019 - Imedex Academy ve dnech 11. - 12. dubna 2019 pořádá již pátý ročník Motilitní akademie. Jak již název napovídá jedná se o tradiční pracovní setkání odborníků zabývajících se ve své praxi funkčními poruchami trávicího traktu. Registrujte se včas!

Motilitní akademie 4

Motilitní akademie 4
21. 9. 2017 - Imedex Academy ve dnech 21. - 22. 9. 2017 pořádá již čtvrtý ročník Motilitní akademie - pracovní setkání odborníků zabývajících se ve své praxi funkčními poruchami trávicího traktu. Registrujte se včas!

Další akce »

Motilitní akademie 2 /Plzeň/

Motilitní akademie 2 /Plzeň/

2. ročník Motilitní akademie, která je pracovním setkáním odborníků zabývajících se ve své praxi funkčními poruchami trávícího traktu byl tentokrát rozšířen o problematiku anorektální manometrie a diagnostiky refluxu dospělých i dětských pacientů. Cílem setkání stávajících i budoucích uživatelů funkčních diagnostických metod pro GIT je vytvoření komunikační platformy pro sdílení zkušeností a standardizace vyšetření a léčby.

blok: jícnová a anorektální manometrie | blok: refluxní choroba jícnu

Web HRM - interní web věnovaný odborníkům zaměřeným na funkční poruchy jícnu a RChJ
- žádosti o přístup pište na richard@imedex.cz

Druhý ročník Motilitní akademie přivítala Fakultní nemocnice v Plzni

Multioborová spolupráce je jedním z nejefektivnějších přístupů k diagnostice a léčbě funkčních poruch motility trávicího traktu. Ve dnech 21. a 22. května uspořádalo oddělení gastroenterologie a hepatologie I. Interní kliniky FN v Plzni druhé setkání lékařů a specialistů, kteří se ve své praxi zabývají diagnostikou a léčbou stále častěji se vyskytujících funkčních poruch GIT. Cílem tohoto setkání bylo nejen vytvořit prostředí pro výměnu praktických zkušeností, prezentaci jednotlivých pracovišť, ale v prvé řadě využití zkušeností kolegů z jiných pracovišť a oborů, které s diagnostikou a léčbou funkčních poruch souvisí. Na akci přijali pozvání k aktivní účasti lékaři z oboru gastroenterologie, ORL, pneumologie, alergologie, ale také zástupci rehabilitačních klinik a genetici a to jak z Čech, tak ze Slovenska.

Setkání bylo rozděleno do dvou pracovních bloků, z nichž první byl zaměřen na problematiku motility jícnu a anorekta. Zde byla představena novinka pro komplexní vyšetření celého GIT pomocí kapsle SMARTPill(R), která doplňuje tradiční zobrazovací metody. Velice poutavou a obsahově bohatou práci prezentovala skupina lékařů a patofyziologů z FN Martin soustředěná kolem MUDr. Petera Bánovčína, která se zaměřila na vztah motility jícnu a vzniku refluxní choroby jícnu vlivem přechodných relaxací dolního jícnového svěrače po podráždění nervus vagus.

Druhá polovina Motilitní akademie byla zaměřena na problematiku refluxní choroby jícnu. V této části přednášející zhodnotili současné možnosti diagnostiky a léčby, představili současné trendy, normy a postupy při hodnocení závažnosti jícnového refluxu a možnosti jeho monitorace. Zde se v úvodním příspěvku přednášejícímu MUDr. Ondřeji Hradskému podařilo shrnout stav současného poznání problematiky refluxu v pediatrii, kterou dále rozvinul MUDr. Peter Szitányi o možnosti farmakologické léčby. Zajímavou metodu pro detekci přítomnosti pepsinu mimo GIT - Peptest(R) přestavil Prof. MUDr. Miloš Pešek CSc., přednosta Kliniky pneumologie a ftizeologie FN v Plzni. Dalším zajímavým příspěvkem, který vzbudil vlnu diskuzí, zájmu a nadějí, byl příspěvek Mgr. Petra Bitnara, rehabilitačního specialisty z Kliniky rehabilitace FN Motol, který se dlouhodobě věnuje možnostem ovlivnění postury těla u pacientů s dismotilitou GIT či jícnovým refluxem a který sklízí úspěchy ve svém oboru na mezinárodním poli. 

Kladné ohlasy již z místa konání nás jen utvrzují o tom, že současná medicína si žádá nové přístupy a zejména nové hledání cest nás posouvá o kousek blíže k poznání. Motilitní akademie by mohla být jednou z cest, jak neformálně propojit zainteresované odborníky a poskytnout jim odpovědi na stále nové a nové otázky.
Přehled všech přednášek s anotací naleznete na www.imedex.cz

Lucie Fremundová
Odd. gastroenterologie a hepatologie I. Interní kliniky FN Plzeň


blok: jícnová a anorektální manometrie

21. 5. 2014 od 13:00 – 17:00 hodin

 1. Update Chicago klasifikace – standardizace měření
  (MUDr. Lucie Fremundová: I. Interní klinika LF UK FN Plzeň – odd. gastroenterologie)

 2. Naše skúsenosti s HR manometriou u GERD (klinické a výskumné)
  (MUDr. Peter Bánovčin, MUDr. Martin Ďuríček: UN Martin)

 3. Anorektální manometrie - První 3D anorektální manometrie  v ČR
  (Chirurgická klinika FN Ostrava & IMEDEX s.r.o.)

 4. Zajímavé kazuistiky
  (MUDr. Lucie Fremundová: I. Interní klinika LF UK FN Plzeň – odd. gastroenterologie, MUDr. Alice Štrosová: Remedis s.r.o., ad.)

 5. Sdílené hodnocení – Uživatelský portál
  (Bc. Richard Uhlíř: IMEDEX s.r.o.)

 6. Manometrické sledování popsturálních změn (vztahy mezi pozicí hlavy a manometrií UES, posturální reakce bránice a manometrie, změna posice hrudního koše a manometrické změny v oblasti lES a UES, trakce a UES atd,více experimentlní přednáška)
  (Mgr. Petr Bitnar: FN Motol)

 7. SmartPill® – kapsle pro komplexní motilitní vyšetření GIT
  (Mgr. Jan Vodňanský: IMEDEX s.r.o.)

 8. Diskuze


blok: refluxní choroba jícnu

22. 5. 2014 od 9:00 – 13:00 hodin

 1. Normy a guidelines – standardizace měření pHmetrie a MII u dospělých
  (MUDr. Lucie Fremundová: I. Interní klinika LF UK FN Plzeň – Odd. Gastroenterologie)

 2. Normy a guidelines – standardizace měření pHmetrie a MII v pediatrii 
  (MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.: Pediatrická klinika 2. LF UK FN Motol)
  Anotace: Prezentace upozorňuje na velký nedostatek kvalitních studií prokazujících účinek léčby a přínosnost jednotlivých diagnostických metod u dětských pacientů s podezřením na refluxní onemocnění při mimo-jícnových příznacích. Dále ukazuje, že jediná takováto práce (randomizovaná kontrolovaná studie s dostatečným počtem pacientů) ukazuje neúčinnost inhibitorů protonové pumpy u dětských pacientů s podezřením na GERD a astmatem.

 3. Možnosti léčby GER v pediatrii 
  (MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.: Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK)

 4. GER z pohledu neonatologa
  (MUDr. A. Mocková, MUDr. J. Urbánek: Neonatologické odd. FN Plzeň)

 5. Peptest – nová metoda diagnostiky EER
  (Prof. MUDr. Miloš Pešek Csc.: Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK FN Plzeň)
  Anotace: Autoři předkládají své první zkušenosti s vyšetřováním pepsinu v sekretech z horních dýchacích cest ve vztahu k respiračním onemocněním vyvolaným mimojícnovým refluxem a porovnávají část dosažených výsledků s vyšetřením 24 hodinovou pHmetrií a impedancí jícnu. Mimojícnový reflux obsahující pepsin může být buďto primární příčinou řady plicních onemocnění, nebo v jejich průběhu vzniklou komplikací, která pak plicní choroby dále zhoršuje.

 6. Objektivizace poruch dýchání v souvislosti s GERD u dětí
  (MUDr. Josef Tenora, MUDr. Hana Dohnalová, Bc. Jana Dočkalová, Dětské oddělení, nemocnice Prostějov)
  Anotace: Představení metody, která propojuje spánkový screening s pH metrií. V reálném čase lze sledovat vliv refluxní epizody na spánek pacienta. Následná léčba potom vede k zlepšení kvality spánku a z toho vyplývajících benefitů.

 7. Diagnostika EER u souboru dětských pacientů 
  (MUDr. Rami Katra: Pediatrická ORL klinika 2. LF UK FN Motol)

 8. Nejčastější projevy extraesofageální refluxní choroby, jejich diagnostika a terapie, mezioborová spolupráce
  (MUDr. Jitka Vydrová: Hlasové centrum Praha)

 9. Fyzioterapie a její možnosti v léčbě gastroesofageálního refluxu (více přehledová přednáška ,vysvětlení metodx léčby pomocí fyzioterapie komplexnější pohled na visceroverrtebrální vztahy u GERD , vysvětlení pojmů viscerální trigger point, vadný dechový vzor, motilita a bránice atd., obrázky jícnové manometrie)
  (Mgr. Petr Bitnar: FN Motol)

 10. Gastroezofágový reflux vo vzťahu k pľúcnym ochorením u detí
  (MUDr. Tomáš Strachan: Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Vyšné Hágy, Vysoké Tatry)
  Gastroezofágovú refluxovú chorobu (GERD) môžeme definovať ako ochorenie spôsobené patologickým gastroezofágovým refluxom. Patologický reflux je podmienený zvýšenou expozíciou alebo senzitivitou pažerákovej sliznice pri pôsobení kyslého žalúdočného obsahu za súčasnej dysbalancie medzi pôsobením agresívnych a protektívnych faktorov. Patologický reflux môže viesť k zápalu pažerákovej sliznice a jeho následkom (ezózie, ulcerácie, striktúry), čo sa prejavuje symptómami tráviaceho traktu. GERD u detí má často aj mimopažerákovú symptomatológiu, najčastejšie respiračnú.
  Práca sa zaoberá etiopatogenézou respiračných príznakov GERD a na podklade literárnych údajov a vlastných skúseností poukazuje na niektoré recidivujúce a chronické respiračné choroby v spojitosti s GERD

 11. Vzťah gastroezofagového refluxu a opakovaných stavov obštrukcie dýchacích ciest u detí
  ​(MUDr. Ján Mikler, Ph.D., Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSs.: Klinika detí a dorastu, UN Martin)

 12. Zajímavé kazuistiky

 13. Nové sondy pro měření pH+impedance

 14. Sdílené hodnocení – uživatelský portál Imedex
  (Bc. Richard Uhlíř: IMEDEX s.r.o.)

18.6.2014